Nelson Mandela ho nazval „hlas rozumu , ktorý musíme všetci rešpektovať“. Sri Chinmoy (1931-2007) bol medzinárodne uznávaný hudobník, skladateľ, umelec, spisovateľ a básnik. Jeho povznášajúce melódie okúzľovali ľudí po celom svete.

Na viac ako 770 mierových koncertoch na miestach ako Carnegie Hall v New Yorku alebo Royal Albert Hall v Londýne Sri Chinmoy hudbou a duchovnosťou oslavoval ľudskú túžbu po vnútornom a vonkajšom mieri. Počas štyroch desaťročí svojej neúnavnej tvorby Sri Chinmoy skomponoval monumentálne množstvo 21000 piesní – umelecké a duchovné dedičstvo pre celé ľudstvo.

Jedna z najviac inšpirujúcej hudby, akú som kedy počul od sólistu – klasického, popového, alebo iného.
—časopis Cue, NewYork

V New Yorku, ktorý bol jeho domovom od príchodu z Indie, bol Sri Chinmoy neoddeliteľnou súčasťou hudobného sveta. Udržiaval priateľstvá s inými hudobníkmi, prekonávajúc hranice rôznych žánrov.

„Aká sila je v hudbe tohto človeka!“, zvolal skladateľ Leonard Bernstein, keď si vypočul pieseň zloženú na jeho počesť, a dodal: „To je neuveriteľné. Moje hudobne cítenie je veľmi, veľmi hlboko dojaté.“

Vznešené duchovné umenie Sri Chinmoya odhaľuje cez hudbu nekonečnú rozľahlosť vesmíru a dôvernú posvätnosť duše.
-Časopis Free Spirit, USA

Známy producent a humanista Quincy Jones ocenil novátorstvo a predstavivosť v hudbe Sri Chinmoya komentárom „Sri Chinmoy je taký odvážny hudobník! Boh položí svoju ruku iba na niektoré ramená. Určite to bolo na rameno Sri Chinmoya.“ Jeho krajan a popredný indický hudobník Ravi Shankar vyhlásil: „Sri Chinmoy má obrovské, fantastické tvorivé nadšenie.“

Pre Sri Chinmoya hudba bola viac ako umením, zábavou alebo vyjadrením seba samého – bola to reč duše, most medzi Zemou  a Nebom, schopný preklenúť ľudské bariéry, rozdiely medzi kultúrami, vyznaniami a národmi.

„Hudba je univerzálny jazyk“, napísal Sri Chinmoy vysvetľujúc:

„Nemusíme sa učiť žiadny konkrétny jazyk, aby sme mohli komunikovať s inými, ak dokážeme hrať dušeplnú hudbu. Dušeplná hudba nasleduje hneď po meditácii. Prináša krásu a vôňu ticha, posolstvo vnútorných a vyšších svetov.“

 

Súvisiace odkazy